SEFER AYI 

Safer ayı,Hicrî ayların ikincisidir. Hicrî ayların birincisi, bilindiği gibi Muharrem ayıdır ve içinde aşûre günü vardı. Üçüncüsü ise Rebî’ül-Evvel ay…

Menkıbeler 3 

Artan Pilav Yahya baba, II. Bâyezîd Hân zamanında, Edirne Bâyezid Külliyesi'nin aşçılarından biridir.. Arkadaşları hoşaf, kebap sebze, bakliyat pişi…

Emanet 

EMANET Ulu Allah (C.C.) buyuruyor ki:— Biz emaneti göklere, yeryüzüne ve dağlara arzettik. Onlar onu yüklenmeye yanaşmadılar, ondan ürktüler« (1)…

Mürşide Teslim Ol 

  Mürşide Teslim Ol Ey mürid, iyi insanlarla arkadaşlık etmeye, salihlerle sohbette bulunmaya çok önem vermelisin. Salih bir şeyhi, sana doğruy…

HİCRİ YILBAŞI ve AŞURE GÜNÜ 

  HİCRİ YILBAŞI Peygamber efendimiz, miladi 571'de 20 Nisana rastlayan, Rebiul-evvel ayının 12. Pazartesi sabahı, Mekke'de doğdu. 622'de Mekke…

İHLÂS ve İSTİKÂMETİ MUHÂFAZA ETMEK 

İHLÂS ve İSTİKÂMETİ MUHÂFAZA ETMEK İhlâs ve istikâmet, hizmet ehlinin vazgeçilmez iki temel vasfı olmalıdır. Gerçek bir hizmet ehli olabilmek, All…

UFKUMUZUN ÖTESİNİ İDRAK ETMEK 

          Peygamber (SAV) in ve Ashabının mahiyetlerini ,hakikatlerini Allah ile münasebetlerini idrakı çok zor oluyor.            r ufkum…

Ahlak 

33. Ahlâk*Yüce Allah: «Şüphesiz ki sen yüksek bir ahlâk üzeresin». (Kalem, 68/4) buyurmuştur.Resûlüllah (s.a.) a imanı en üstün olan mümin kimdir? diy…

Çakalın Tavusluk İddiası 

Çakalın Tavusluk İddiası Bir çakal gezinirken boyacı küpüne düştü. Küpten çıkmak için uğraşırken her tarafı boyandı. Güneş vurdukça tüyleri parıl pa…

Mahrem ve Namahrem 

  Mahrem, kendisi ile evlenmek haram olan yakın akraba demektir. Namahrem, kendisi ile evlenmek haram olmayan demektir. İslam,kadın ve kendisi il…

Artan Pilav

Yahya baba, II. Bâyezîd Hân zamanında, Edirne Bâyezid Külliyesi'nin aşçılarından ...

EMANET

Ulu Allah (C.C.) buyuruyor ki:
— Biz emaneti göklere, yeryüzüne ve dağlara arzettik. Onlar ...

62. MEKTUP

Mektubu bu fakir-i hakire göndermiştir. Bu hakirin gaflette olduğuna dikkat ...

Sevgi

DOKUZUNCU BÖLÜM SEVGI

Anlatildigina göre adamin biri çöl ortasinda yürürken gözünün önüne ...

 

Köpeklerin Kışın Verdiği Söz

 

Kış gelip soğuklar başladığında, sokak köpekleri perişan ...

 

TEVBE

Tevbe her müslûman erkek ve kadina farzdir. Nitekim ulu Allah (C.C) şöyle buyuruyor:

...

 

Riyazet Yoluyla Ahlâk'ın Değişmeyi Kabul Etmesi

 

Tembel bir kimseye mücahede etmek, ...

 

KUSURLARI NEFSİNDEN MUVAFFAKIYETİ ALLÂH’TAN BİLMEK

 

Allâh için yapılan hizmetlere ...

 

59. MEKTUP

 

Mektubu bu hakir-i fakire göndermiştir. Bu mektup Şeyh Muhammed el-Fursâfî'ye (k.s) ...

 

Bedenin âzâlarının herbiri, kendisine mahsus bir fiil için yaratılmıştır. Onun hastalığı ancak ...

Altmışbirinci Hikmet: Ervasî hazretleri —Kaddesel- lahu tealâ ruhehu— hayalî rabıtayı şeyhin ...

ALLAH'I UNUTMAK, FASIKLIK VE NIFAK

 


Kadinin biri Hasan el-Basrî'ye (rehimehullahu) gelir, «bir ...

KENDİNİ İLMEN VE AHLÂKEN SÜREKLİ GELİŞTİRMEK

Hizmet insanı, keyfiyetli bir hizmet sunabilmek için, ...

KUR’ÂN-I KERÎM EĞİTİM VE ÖĞRETİMİYLE İLGİLİ HİZMETLERE BİRİNCİ DERECEDE EHEMMİYET VERMEK

...

6. GAFLET

Gaflet pişmanlığa yol açar. Gaflet nimetin elden gitmesine sebep olur. Gaflet ...

Menkıbeler 3
Emanet
Mektubat-ı Seyday-i Tagi (k.s.) 62-65. Mektuplar
Sevgi ve Aşk
Mesneviden Seçmeler 2
TEVBE
Riyazet Yoluyla Ahlâk'ın Değişmeyi Kabul Etmesi
Kusurları Nefsinden Muvaffakiyeti Allah'tan Bilmek
Mektubat-ı Seyday-i Tag-i (k.s.) 59-61. Mektuplar
Kalbin Hastalıkları ve Sıhhate Kavuştuklarına Delalet eden Emareler
Nakşibendi Şeyhlerinin Mukaddes Sözleri (61-71)
ALLAH'I UNUTMAK, FASIKLIK VE NIFAK
KENDİNİ İLMEN VE AHLÂKEN SÜREKLİ GELİŞTİRMEK
KUR’ÂN-I KERÎM EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ
Gaflet
  • Seydamızın hayatının küçük bir özeti...
  • Seydamızın tasavvufa bakış açısı...
  • Seydamızın yazıya dökülmüş sohbetleri...
  • Seydamızın hatıratı
  • Seydamızın elimizde bulunan videoları...
  • Seydamızın elimizde bulunan sesli sohbetleri...
  • Seydamızın sitemizde bulunan resimleri...

Tasavvuf Sohbetleri

SADIKLARLA BERABER OLUN
SADIKLARLA BERABER OLUN

SADILARLA BERABER OLUN Kur’an-ı Kerim’de Cenabı Allah’’يَيَا اَيُّهَا الَّذٖينَ اٰمَنُوا اتَّقُو [ ... ]

UFKUMUZUN ÖTESİNİ İDRAK ETMEK
UFKUMUZUN ÖTESİNİ İDRAK ETMEK

          Peygamber (SAV) in ve Ashabının mahiyetlerini ,hakikatlerini Allah ile münasebetlerini i [ ... ]

Tasavvufi Yazılar

Riyazet Yoluyla Ahlâk'ın Değişmeyi Kabul Etmesi...
Riyazet Yoluyla Ahlâk'ın Değişmeyi Kabul Etmesi

  Riyazet Yoluyla Ahlâk'ın Değişmeyi Kabul Etmesi   Tembel bir kimseye mücahede etmek, nefsi riyazete çekmek, nefsini temizlemek ve a [ ... ]

Kusurları Nefsinden Muvaffakiyeti Allah'tan Bilmek...
Kusurları Nefsinden Muvaffakiyeti Allah'tan Bilmek

  KUSURLARI NEFSİNDEN MUVAFFAKIYETİ ALLÂH’TAN BİLMEK   Allâh için yapılan hizmetlere nefsâniyetin karıştırılmaması son derece m [ ... ]

Kültür Edebiyat

Menkıbeler 3
Menkıbeler 3

Artan Pilav Yahya baba, II. Bâyezîd Hân zamanında, Edirne Bâyezid Külliyesi'nin aşçılarından biridir.. Arkadaşları hoşaf, kebap sebze, [ ... ]

Mesneviden Seçmeler 2
Mesneviden Seçmeler 2

  Köpeklerin Kışın Verdiği Söz   Kış gelip soğuklar başladığında, sokak köpekleri perişan olurlar. Kuyrukları bacaklarının ar [ ... ]

Haftalık Sohbetten

Nakşibendi Şeyhlerinin Mukaddes Sözleri (61-71)
Nakşibendi Şeyhlerinin Mukaddes Sözleri (61-71)

Altmışbirinci Hikmet: Ervasî hazretleri —Kaddesel- lahu tealâ ruhehu— hayalî rabıtayı şeyhin suretinin za­hir olduğu rabıtaya tercih  [ ... ]

Nakşibendi Şeyhlerinin Mukaddes Sözleri
Nakşibendi Şeyhlerinin Mukaddes Sözleri

Kırkikinci Hikmet: Bir günSeyyid Sıbgatullah  Ervasî Hazretleri —Kad-desellahu teâlâ ruhehu— «Bazan bir şeyh başka bir şeyhi [ ... ]

Resim Galerisinden

  • Seyda Şeyh Fadlullah (k.s) hazretlerinin resimleri.-107
  • Seyda Şeyh Fadlullah (k.s) hazretlerinin resimleri.-65
Basa Don