Tasavvuf Ehli 

Tasavvuf Ehli Bütün dikkat ve gayretimle tesavvuf yolunu incelemeye başladım. Şunu anladım ki, tesavvuf yolu, ilm ve amel ile temâmlanıyor. Tesavvuf…

Tasavvufta AşK 

   "Rahman ve Rahim olan ALLAH'ın Adıyla""Kalpler ancak ALLAH'ı anmakla mutmain olur." Râd/28 "Göz kaptırdığım renkten, kulak verdiğim sesten…

Ebu'l Hasan-ı Harkani (k.s) 

Allahü teâlâya ve âhirete âit ilimler yâni mârifetler sâhibi büyük âlim ve velî. Künyesi Ebü'l-Hasan, ismi Ali bin Câfer'dir. Bistâm'ın bir kasabası o…

Bayezid-i Bistami (k.s) 

Evliyânın büyüklerinden. İnsanları Hakk'a dâvet eden, onlara doğru yolu gösterip, hakîkî saâdete kavuşturan ve kendilerine Silsile-i aliyye denilen bü…

Gül Bahçesinde 

Gül Bahçesinde Sûfînin biri gönlünü ferahlatmak ve manen bir neşe yaşamak maksadıyla gül bahçesi gitti. Bir köşeye çekilip âdap üzere oturdu. Gözle…

Şeyh Ahmed Haznevi (k.s) 

Son devirde Suriye'de yetişen evliyâdan. İsmi Ahmed'dir. Babası Hoca Murâd Efendi olup, Mardin ilinin İdil (Hazah) ilçesine bağlı Banihe köyündendir.…

İSTİŞÂRE İLE HAREKET ETMEK 

İSTİŞÂRE İLE HAREKET ETMEK Hizmette istişâre ile hareket etmek, ilâhî bir emir ve mühim bir sünnettir. Cenâb-ı Hak, Rasûlü’ne hitâben: “(Yapacağ…

ÎTİDÂLİ MUHÂFAZA ETMEK 

ÎTİDÂLİ MUHÂFAZA ETMEK Her işte olduğu gibi hizmette de îtidâle riâyet etmek, son derece mühimdir. Hizmet ehlinin, hizmet adına çoluk-çocuğunu, ann…

Mevlid Kandili 

Mevlid Kandiliniz Mübarek olsun Hayatın gayesi, yaratılışın mânâsı silinmiş, yok olmuştu. Herşey mânâsız başıboşluk ve hüzün örtülerine bürünmüştü.…

Seyda Şeyh Fadlullah (k.s) 

     SEYDA ŞEYH FADLULLAH (k.s.) Üstadım,Efendim,Sultanım,Vaktin Gavs-ı Azamı ve Kutbul Aktab-ı Seydam Şeyh Fadlullah(k.s.) hazretlerinin herkes…

Tasavvuf Ehli

Bütün dikkat ve gayretimle tesavvuf yolunu incelemeye başladım. Şunu anladım ki, ...

 

 "Rahman ve Rahim olan ALLAH'ın Adıyla"
"Kalpler ancak ALLAH'ı anmakla mutmain olur." Râd/28

...

Allahü teâlâya ve âhirete âit ilimler yâni mârifetler sâhibi büyük âlim ve velî. Künyesi ...


Evliyânın büyüklerinden. İnsanları Hakk'a dâvet eden, onlara doğru yolu gösterip, hakîkî saâdete ...

Gül Bahçesinde

Sûfînin biri gönlünü ferahlatmak ve manen bir neşe yaşamak maksadıyla gül bahçesi ...

Son devirde Suriye'de yetişen evliyâdan. İsmi Ahmed'dir. Babası Hoca Murâd Efendi olup, Mardin ...

İSTİŞÂRE İLE HAREKET ETMEK

Hizmette istişâre ile hareket etmek, ilâhî bir emir ve mühim bir ...

ÎTİDÂLİ MUHÂFAZA ETMEK

Her işte olduğu gibi hizmette de îtidâle riâyet etmek, son derece ...


Mevlid Kandiliniz Mübarek olsun

Hayatın gayesi, yaratılışın mânâsı silinmiş, yok olmuştu. ...

 

  

SEYDA ŞEYH FADLULLAH (k.s.)

Üstadım,Efendim,Sultanım,Vaktin Gavs-ı Azamı ve Kutbul Aktab-ı ...

 

   

SEYDA ŞEYH FADLULLAH (k.s.) 

Üstadım,Efendim,Sultanım,Vaktin Gavs-ı Azamı ve Kutbul ...

SADILARLA BERABER OLUN

Kur’an-ı Kerim’de Cenabı Allah’’يَيَا اَيُّهَا الَّذٖينَ اٰمَنُوا ...

         

Peygamber (SAV) in ve Ashabının mahiyetlerini ,hakikatlerini Allah ile münasebetlerini ...

  

Hz.Resul (SAV) Hz. Ebubekir Sıddık hakkında  şöyle diyor. Herkes Ben’i terk ettiği bir dönemde  ...

Safer ayı,Hicrî ayların ikincisidir. Hicrî ayların birincisi, bilindiği gibi Muharrem ayıdır ve ...

Tasavvuf Ehli
Tasavvufta AşK
Ebu'l Hasan-ı Harkani (k.s)
Bayezid-i Bistami (k.s)
Gül Bahçesinde
Şeyh Ahmed Haznevi (k.s)
İSTİŞÂRE İLE HAREKET ETMEK
ÎTİDÂLİ MUHÂFAZA ETMEK
Mevlid Kandili
Seyda Şeyh Fadlullah (k.s)
Seyda Şeyh Fadlullah (K.S)
SADIKLARLA BERABER OLUN
UFKUMUZUN ÖTESİNİ İDRAK ETMEK
SEYDA MOLLA ALAMEDDİN’İN (K.S.) DİLİNDEN
SEFER AYI
  • Seydamızın hayatının küçük bir özeti...
  • Seydamızın tasavvufa bakış açısı...
  • Seydamızın yazıya dökülmüş sohbetleri...
  • Seydamızın hatıratı
  • Seydamızın elimizde bulunan videoları...
  • Seydamızın elimizde bulunan sesli sohbetleri...
  • Seydamızın sitemizde bulunan resimleri...

Tasavvuf Sohbetleri

SADIKLARLA BERABER OLUN
SADIKLARLA BERABER OLUN

SADILARLA BERABER OLUN Kur’an-ı Kerim’de Cenabı Allah’’يَيَا اَيُّهَا الَّذٖينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا  [ ... ]

Tasavvuf SohbetleriDevamı...
UFKUMUZUN ÖTESİNİ İDRAK ETMEK
UFKUMUZUN ÖTESİNİ İDRAK ETMEK

          Peygamber (SAV) in ve Ashabının mahiyetlerini ,hakikatlerini Allah ile münasebetlerini idrakı çok zor oluyor.         [ ... ]

Tasavvuf SohbetleriDevamı...

Tasavvufi Yazılar

Riyazet Yoluyla Ahlâk'ın Değişmeyi Kabul Etmesi...
Riyazet Yoluyla Ahlâk'ın Değişmeyi Kabul Etmesi

  Riyazet Yoluyla Ahlâk'ın Değişmeyi Kabul Etmesi   Tembel bir kimseye mücahede etmek, nefsi riyazete çekmek, nefsini temizlemek ve a [ ... ]

Tasavvufi YazılarDevamı...
Kusurları Nefsinden Muvaffakiyeti Allah'tan Bilmek...
Kusurları Nefsinden Muvaffakiyeti Allah'tan Bilmek

  KUSURLARI NEFSİNDEN MUVAFFAKIYETİ ALLÂH’TAN BİLMEK   Allâh için yapılan hizmetlere nefsâniyetin karıştırılmaması son derece m [ ... ]

Tasavvufi YazılarDevamı...

Kültür Edebiyat

Menkıbeler 3
Menkıbeler 3

Artan Pilav Yahya baba, II. Bâyezîd Hân zamanında, Edirne Bâyezid Külliyesi'nin aşçılarından biridir.. Arkadaşları hoşaf, kebap sebze, [ ... ]

MenkıbelerDevamı...
Mesneviden Seçmeler 2
Mesneviden Seçmeler 2

  Köpeklerin Kışın Verdiği Söz   Kış gelip soğuklar başladığında, sokak köpekleri perişan olurlar. Kuyrukları bacaklarının ar [ ... ]

Mesneviden SeçmelerDevamı...

Haftalık Sohbetten

Nakşibendi Şeyhlerinin Mukaddes Sözleri (61-71)
Nakşibendi Şeyhlerinin Mukaddes Sözleri (61-71)

Altmışbirinci Hikmet: Ervasî hazretleri —Kaddesel- lahu tealâ ruhehu— hayalî rabıtayı şeyhin suretinin za­hir olduğu rabıtaya tercih  [ ... ]

Kelimat-ı KutsiyyeDevamı...
Nakşibendi Şeyhlerinin Mukaddes Sözleri
Nakşibendi Şeyhlerinin Mukaddes Sözleri

Kırkikinci Hikmet: Bir günSeyyid Sıbgatullah  Ervasî Hazretleri —Kad-desellahu teâlâ ruhehu— «Bazan bir şeyh başka bir şeyhi [ ... ]

Kelimat-ı KutsiyyeDevamı...

Resim Galerisinden

  • Norşin Resimleri-87
  • Norşin Resimleri-76

Namaz Vakitleri

Basa Don