19.Mektup

     En şerefli, en saadetli ,faziletli Molla Ahmed’ e, Kayınbiraderinin vefatı dolayısıyla, kendisine ve ev halkına, başsağlığı ve ahiret işleriyle meşgul olmak, dünya işlerinden daha önemli olduğu ve daha başka şeyler hakkında göndermiştir.


ALLAH’ IN ADIYLA BAŞLARIM
     Kainatta hiç bir varlık yok ki, onu hamd ile tesbih etmesin. Salat ü selam, yaratıklarının en hayırlısı olan efendimiz Muhammed’ in, bütün al ve ashabının üzerine olsun.
Bundan sonra, Hacı Ömer ağanın vefatını işittim. Allah, sizin ve kız kardeşinizin ecrini büyütsün. Mateminizin akıbetini güzelleştirip, geç­mişinizi affeylesin. Allah’ ım, Onun kadrini yükseltip türbesini nurlandır. Yüce zatlar tarafından, «Mahbubun (Allah) yaptığı bütün şeyler sevilir» denilen sözde tefekkür etmeleri için ev halkınıza ve evladımıza tebliğ et. Biz, Allah’ın kuluyuz, ona kulluk yapmak için yaratıldık ve ona dönece­ğiz. Yine onlara, geçmişinizden öncekilerin vefatlarını, hatta bu musibetten daha üstün, acısı daha şiddetli musibetin vâki olduğunu, belki bu musibetiniz, ona nisbeten tek bir hardal tanesinin dünyanın en yüksek dağına karşı gibidir ki, Peygamberin (Sallallahü aleyhi ve sellem) vefatı­dır, diye tebliğ et. Çocuklarınızın anneleri de, Peygamberin (Sallâ.llahü aleyhi ve sellem) zevcelerinin başına gelen, hattâ bütün ümmetinin baş­larına gelen musibetlerden ibret alıp sabreylesin. Şunu da bildireyim ki, musibet sahibinin geçmişine karşı olan sevgisi dünya için olsa, gerçek­ten vefat edenin dünyası gitti. Eğer Allah (Celle ve Ala) için ise, Allah hakidir. Mürşidimiz (Hazret) Allah, bizi ve sizi onun sırlarıyla kutsa­sın. Buyurdular ki, «Herkesin mevlası AlIah’dır, (Celle ve ala) başkası değildir. Baki o, başkası değildir. Onunla teselli olunmak evlâdır.» Yine kendisi (Kuddise sirruh) buyurdular ki: «Bütün insanlar, âhirete göç etmek üzere olduklarının hatta ölüm onlara eşyalardan en yakın oldu­ğunun bilinmesi gerekir. Öyle ise, aşağı olan bu dünya işlerine büsbütün dalmayıp, onunla meşgul olmamak lazımdır. Dâr-ı bekâya hazırlanacak şeylere olan meşguliyet, bu dünyanın işlerine hazırlanacak işlerin meş­guliyetinden daha şiddetli ve üstün olması layıktır.»
Sizin evladımızın, ev halkınızın üzerine selam olsun. Sizin ve onların afiyetlerini AIlah’ dan (Celle ve ala) dileriz. Ev halkımız, ev halkımıza selâm edip onlara, «Her nefis, ölümü tadacaktır.» İnsanlar doğup akıbet­leri ölümdür derler. Daha önce, size dediğim gibi, Diyauddin, adet üzere okunmasından başka bir şeye razı değil mi?. Allah, umumi olarak bütün nebi ve resullerin özel olarak son Peygamberi Muhammed’ in (Sallallahü aleyhi ve sellem) üzerine salat ü selâm eylesin.in.

Basa Don